Dr. Albert Samper

Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universidad de Navarra i especialista MIR en Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estética per la Clinica Universitaria de Navarra (CUN),

Membre de diverses Societats científiques SECPRE, AAAS, etc
Autor de diversos llibres i articles cientifics a les millor revistes internacionals.